Περιλαμβάνει θέματα
μαθηματικών
για το Λύκειο
που ……

μας άρεσαν

Στο ηλεκτρονικό περιοδικό ό.έ.δ. παρουσιάζουμε
ενδιαφέροντα θέματα για τα Μαθηματικά του Λυκείου,
που μας άρεσαν και ελπίζουμε να αρέσουν και σε σας. ΖΑΝΤΑΡΙΔΗΣ Ν. - ΑΠΛΑΚΙΔΗΣ Γ.

Κυριακή 28 Φεβρουαρίου 2016
Master Class Μαθηματικών
Σχολικό έτος 2015-2016 , Τεύχος 6Απλακίδης Γιάννης, Ζανταρίδης Νίκος